PERJUANGAN PAS DARI SUDUT PERLEMBAGAAN


MUQADDIMAH

BAHAWA dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan, demi untuk menyermpournakan taqwa kepada Allah dan kebaktian sesama manusia yang dijadikan bagi mengakkan AL AMRU BIL MA'RUF WAN NAHYU 'ANIL MUNKAR dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisytiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan "PARTI ISLAM SEMALAYSIA"


PERJUANGAN PAS DARI SUDUT PERLEMBAGAAN

  1. Dasar PAS adalah Islam. (Fasal 3)
  2. Seruan PAS adalah ALLAHU AKBAR. (Fasal 4)
  3. Hukum tertinggi dalam perjuangan PAS adalah KITABULLAH dan SUNNAH RSAUL, IJMAK ULAMA dan QIAS yang terang dan nyata. (Fasal 7.1)
  4. Tujuan (matlamat) Perjuangan PAS:-
  1. Bagi mencapai Tujuan (Fasal 5) perjuangannya, PAS menjalankan usaha-usaha berikut:- (Fasal 6)


Rujukan: